Fohl Ferenc
2016.04.02-2016.04.30

 

Kedves Asszonyom!

Néhány szót magamról. Elsőre felvettek a Budapesti Műszaki Egyetemre, gépészmérnök lettem. A rendszerváltást követően második diplomám mérlegképes könyvelő, azóta ebből élek. Annakidején szigorú egyetemi professzoraimtól életre szóló útmutatást kaptam, Kandó és Jendrassik méltó utódai akkor lehetünk, ha minduntalan értelmes kérdésekre értelmes válaszokat keresünk. Máriási Iván tanár Úr (Masznyik Iván) az építészek rajzi tanszékén, mint magán tanítvánnyal foglalkozott velem. Néhány hónap elteltével hivatott, hogy beajánl Barcsay Jenő bácsihoz, de járhatok tovább hozzá is, és mindenre megtanítanak, amit Ők tudnak. Ez nem kevés, de elveszhet bennem az őstehetség, mert befolyásuk alá kerülök. Hálásan gondolok a nemes lelkű tanáromra, aki megtanított, hogyan lehetek mester és tanítvány egyszerre. Autodidakta, mint Dali.

Mintegy négy évtizede megszállottként festem az életművet. 2011-ben, mint költészet ecsettel az Önök galériájában már állítottam ki. Most az abszurddal készülök, amely a festészet szatírája, groteszkje. Jövőre a Tihanyi Apátságban készülök bemutatni az elmúlás megsejtése kiállításomat. 2008-ban Ruttka Feri festőművész barátommal megalapítottuk a Fohlart Ruttka és barátai Múzeumot. Ruttka Ferenc két pápának is portréjukat ajánlotta, nemes cselekedetét vatikáni köszönő levelek tanúsítják. Fohlart 2013 októberében beolvadt a Művészek Múzeumába, alapítók Aknay János és Szkok Iván festőművészekkel gyarapodtak. Az évek sajnos a Művészek Múzeuma álmának kergetésével teltek el.

Festményeimből egy válogatás látható a www.fohlart.hu weboldalon.

Budapest Museum Hotel
1088, Trefort u. 2.
+361/485 1088
Az Alapítvány időszaki kiállításokat mutat be, találkozókat szervez, valamint oktatási tevékenységet végez a Hotel Museum Budapest művészeti galériáján.